top of page

Twoja reakcja na niecodzienne zdarzenia

Weź udział w 5-minutowej ankiecie i otrzymaj natychmiastową informację zwrotną

Czasem ludziom zdarzają się rzeczy, które są wyjątkowo albo szczególnie przerażające, okropne lub traumatyczne. Mogą to być sytuacje związane z koronawirusem (COVID-19) lub inne zdarzenia takie jak poważny wypadek lub pożar, napaść fizyczna lub seksualna albo nadużycie, trzęsienie ziemi albo powodź, bycie świadkiem zabójstwa lub poważnego zranienia kogoś, albo śmierć kogoś bliskiego w wyniku zabójstwa lub samobójstwa. Poniższe pytania przekierują Cię do właściwej ankiety - w 18 językach, w tym w polskim.

Twoje anonimowe odpowiedzi zostaną zapisane na chronionym serwerze. Pomoże nam to stworzyć normy i dowiedzieć się, jak reakcje na COVID-19 mogą różnić się od odpowiedzi na inne rodzaje traumatycznych zdarzeń. Jeżeli zostaną opublikowane jakiekolwiek wyniki, będą to wyłączni wyniki uśrednione dla grupy; Twoje osobiste wyniki lub jakiekolwiek dane identyfikacyjne nie zostaną opublikowane. Wyniki będą przechowywane przez co najmniej 15 lat. Możesz opuścić ankietę w dowolnym momencie, po prostu zamykając aplikację komputerową. Jeśli chciałbyś(ałabyś) uzyskać bardziej szczegółową opinię, możesz zostawić swój adres e-mail na końcu ankiety i porównać swoje wyniki z wynikami grupowymi, które zostaną tutaj przedstawione. Twój adres e-mail nie będzie przechowywany.

Pomyśl o trudnym lub przerażającym zdarzeniu, którego doświadczyłeś(aś):

Czy sytuacja, którą masz na myśli, wiąże się z koronawirusem?

Czy ta sytuacja dotyczy życia osobistego czy pracy?

Jaki jest Twój zawód?

Czy miałeś(aś) objawy koronawirusa czy zarażony był ktoś inny?

Anchor 1
bottom of page